Dålig beredskap för nya biltrafiklösningar med ny Visbybåt

1:33 min

Kompromissen är i hamn vad gäller kajplatserna. Nu återstår att hitta lösningar för biltrafiken på land. Men Region Gotlands trafikexperter har inte påbörjat det arbetet, som innehåller stora utmaningar.

När Gotlandsbåten AB sjösätter sin sommarlinje Visby-Västervik så innebär det ett alternerande mellan olika angöringskajplatser i Visby. Klart är att majoriteten av den nya båtens turer kommer att landa vid kajplats 4, det vill säga den inre delen av Visby hamn.
Det leder ofrånkomligen till mer bil- och gångtrafik på hamngatan, där det måste till någon form av kombinerad på-/avfart utan att trafiken förbi stoppas upp. Hur ska annars folk ta sig till Högskolan och bibliotket? Och hur ska det gå med flanörstråk och pubutepatser mitt i alltihop.
Ja idag är det ingen som har något svar på någon av frågorna.
Regionens tjänstemän har inte fått något uppdrag ännu, av regionledningen.