JO kritiserar öns psykvård

Justitieombudsmannen, JO, har inspekterat psykiatsiska kliniken i Visby och hittat en rad brister. Bland annat blandas patienter på ett otillfredsställande sätt. Intagna på tillnyktring blandas med patienter som får psykisk vård, och patienter med ätstörningar blandas med dementa och schizofrena.

Dessutom saknar patienter som tvångsvårdas tillgång till sysselsättning, så som motion eller arbetsterapi.

Dessutom är JO tveksam till om kravet på god säkerhet för både patienter och personal kan uppfyllas.