PayEx i tvist med förre vd:n om hemliga papper

Inkassoföretaget PayEx har inför Nacka tingsrätt hävdat att förre vd:n i bolaget tagit med sig hemlig och skyddad information då han lämnade företaget. PayEx ville därför att domstolen skulle fatta beslut om undersökning av i förre vd:ns lokaler. Men Nacka tingsrätt säger nej.

Inkassoföretaget PayEx har inför Nacka tingsrätt hävdat att förre vd:n i bolaget tagit med sig hemlig och skyddad information då han lämnade företaget.

PayEx ville därför att domstolen skulle fatta beslut om undersökning av i förre vd:ns lokaler i Stockholm för att leta efter hemligt och upphovsrättsskyddat material.

Men Nacka tingsrätt säger nej.

Tingsrätten anser inte att det är tillräckligt bevisat att förre vd:n gjort eller medverkat till intrång i PayEx upphovsrätt. De anser att vd:n haft rätt att arbeta med dokumenten och PayEx har också tillåtit att han jobbade med dokumenten i sitt eget företag.

PayEx har också påstått att vd:n röjt hemlig information om inkassoföretagets affärs- och driftsförhållanden. Men även här anser rätten att vd:n haft rätt till informationen, och att PayEx underlag inte räcker för att påstå att mannen också röjt hemlig information om företaget.

Därmed avslår tingsrätten PayEx ansökan om så kallad intrångsundersökning i förre vd:ns lokaler.