Fortsatt svårt att locka läkare till Gotlands vårdcentraler

1:34 min

Fortfarande saknar nästan alla regionens vårdcentralerna på Gotland ordinarie läkare, som måste ersättas med dyra hyrläkare när regionen inte får tag på läkare som vill arbeta fast.

Enligt Maria Ahlmark som är primärvårdschef är det idag till och med svårt att få tag i hyrläkare. I hela landet fattas 1400 specialister i allmänmedicin i landet.

Just nu söker Region Gotland fem distriktsläkare men behöver också en specialist på äldres sjukdomar till hemsjukvård och särskilt boende.

Under nästa år räknar de med att ha mellan fem och sju vakanta läkartjänster. Det gäller alla vårdcentraler utom Visby norr. Svårast att få tag i läkare har det varit till vårdcentralerna i Roma och Slite.

Men är den enda utvägen för att bemanna öns vårdcentraler hyrläkare som är dubbelt så dyra som anställda läkare och kostar 40.000 kronor i veckan.

Primärvårdschef Maria Ahlmark är ändå glad för det är färre vakanta tjänster nu jämfört med början av året då nästan hälften av tjänsterna saknade ordinarie läkare.

– Vi har dock lyckats rekrytera fem specialister och tre ST-läkare, läkare under specialistutbildning säger primärvårdschef Maria Ahlmark.