Gotlandstrafiken togs upp på Folkpartiets Landsmöte

Folkpartiets styrelse tycker att Gotland ska ha samma förutsättningar som resten av landet, men vågade inte ställa sig bakom kravet på vägpriser i Gotlandstrafiken vid helgens landsmöte.

Så här skrev Mats-Ola Rödén (FP) i sociala medier:

"BESVARAD motion: Bra kommunikationer till Gotland är enligt partistyrelsen av yttersta vikt för att Gotland ska kunna vara en del av Sverige med samma förutsättningar och villkor som andra landsdelar.

När nuvarande avtal löper ut den 31 januari 2017 är Folkpartiets utgångspunkt att det skall ersättas av ett nytt avtal som innehåller en helhetslösning som inte innebär försämringar jämfört med dagens avtal.

Kravet som framförs i motionen om rimliga överfartstider är skäliga. När det gäller frågan om priser måste någon form av maxpris råda för boende på Gotland i enlighet med det som finns i Trafikverkets upphandlingsunderlag.

Att Gotlandstrafiken ska jämställas med en "väg" är lovvärt, men partistyrelsen kan inte ställa sig bakom detta som en tvingande princip, bland annat på grund av oklarheter i kostnadsbilden."