Demensboendet i När har fått fart på läsandet för dementa

Demensboendet Hattstugan i När har medverkat i projektet "läskraft" som ökat läsningen för dementa. Nu avslutas det fyraåriga projektet som finansierats av Allmänna Arvsfonden och Statens kulturråd.

Demensboendet Hattstugan i När har medverkat i projektet "läskraft" som ökat läsningen för dementa.

Nu avslutas det fyraåriga projektet "läskraft!" som finansierats av Allmänna Arvsfonden och Statens kulturråd. De ansvariga summerar att nu får mer än 4000 personer med demenssjukdom ta del av skönlitteratur tack vare projektet. 

Demensboendet i När har varit samarbetspartner i projektet, där över tusen frivilliga nu läser högt för de äldre på demensboenden, dagverksamheter eller för enskilda i deras hem.

Nu när projektet avslutas övergår Läskraft! till att vara en del i ordinarie verksamhet med stöd av Centrum för lättläst, som gör böcker, nyheter och information för alla som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.