Utökat ansvar för skogsavverkning

Skogsstyrelsen vill att en lucka i skogsvårdslagen täpps till. Det handlar om vem som ska ha ansvaret  för att anmäla avverkning till Skogsstyrelsen. I dag är det markägaren som ska anmäla.  Men Skogsstyrelsen föreslår nu att även virkesköpare ska kunnan hållas ansvariga.

Om markägaren tillexempel överlåtit rätten att förfoga över skogen till någon annan bör istället den personen överta ansvaret för att göra anmälan anser Skogsstyrelsen.