Regionens anställda allt nöjdare på jobbet

De anställda vid Region Gotland är lite mer nöjda med sitt arbete än de var förra året. Det visar den årliga medarbetarenkät som över 80 procent av regionens  5 800 medarbetare svarat på.

Undersökningen genomförs för att ta reda på vad medarbetarna tycker om bland annat cheferna, medarbetarskapet, arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheterna.

På samtliga punkter visar enkäten nu att medarbetarna blivit något nöjdare jämfört med föregående år.

Ett medelvärde på 3 anses som godkänt. När det gäller brukare/kund är värdet 4,7. För medarbetarskap 4,0, ledarskap också 4,0 arbetsförutsättningarna gav medelvärdet 3,9. Arbetsmiljön 3,9 och på sista plats kom utveckling med 3,7.