Gotlands stränder i fokus för statlig strandskyddsdelegation

5:10 min

Den som vill bygga hus nära vattnet kan få helt olika besked beroende på var i landet man bor, eftersom strandskyddsreglerna tillämpas väldigt olika. Därför utreds skillnaderna av en särskild strandskyddsdelegation, som besökt Gotland.

Reglerna för strandskydd i Sverige förnyades år 2010. Meningen var att det skulle bli lättare att utveckla näringsliv och tillväxt i glesbygd, genom att lätta på reglerna där tillgången till stränder är mycket stor jämfört med i tättbebyggda områden.

Men även om detta var syftet så har det inte blivit så lätt som det var tänkt.
Reglerna upplevs som svårtolkade, bland annat därför att den talar om strandskyddsbedömningar utifrån vad som går att härleda om tidigare bebyggelse på platsen.

Om det tidigare i historien funnits byggnader alldeles intill stranden så går det att få dispens att bygga också nytt alldeles intill stranden.
Reglerna har tolkats olika och det innebär godtycklighet.

Under två år ska den av regeringen utsedda strandskyddsdelegationen resa runt i landet och samla kunskap om hur reglerna tillämpas. Första stoppet var i Norrbotten förra veckan. Idag var det Gotlands tur.

Lärke Johns, ordförande i delegationen, hade med sig sju personer från Stockholm för att studera exploateringar nära vattnen i Bungenäs och på Fårö och Furillen.
Hon lovar att det ska bli en mer rättssäker tillämpning av strandskyddsreglerna efter att gruppen slutfört sitt arbete.

I Bungenäs träffade Radio Gotland Joakim Kuylenstierna, som själv har erfarenhet av olika strandskyddsbedömningar i olika delar av landet:
--  Alla människor behandlas inte lika nej, det vet jag att det är så, säger Kuylenstierna.