Alskog

Domstol beslutar om vildsvinshägn

Ett vilthägn i Alskog, som enligt länsstyrelsen saknar tillstånd, måste bort. Men ägaren har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsen ville att hägnet skulle bort till den sista november, oavsett om deras beslut överklagades eller inte. Ägaren krävde att det inte skulle gälla, och domstolen går nu på ägarens sida. Djuren får vara kvar i väntan på att mark- och miljödomstolen fattar beslut om de ska bort eller inte.

Ägaren till hägnet, säger i sin överklagan till domstolen att det inte är ett vilthägn utan en hage för grisar. De djur som går där är sk korsningsgrisar, en blandning av tamgris och vildsvin.

Ägaren hävdar att det därför inte handlar om vilda djur, och att det är andra regler som gäller för stängslet.

Stängslet är två dåligt spända trådar och det är troligt att djur redan lyckats rymma, enligt länsstyrelsen.

Länsstyrelsen vill inte att det uppstår en stam av förrymda vildsvin på ön, därför ska djuren avlivas och vilthägnet bort senast den sista november. Men så blir det alltså inte.

Mark- och miljödomstolen väntas fatta beslut före jul.