Munkens uteservering får inte vara kvar

Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen beslutat att Munkkällarens uteservering i Visby inte får vara kvar. Flera myndigheter menar att uteserveringen förvanskar det byggnadsminnesmärkta huset.

Det är från början länsstyrelsen som krävt att hela uteserveringen ska vara nedplockad från mitten av november.

Det överklagade krogägaren, och ville att uteserveringen skulle få vara kvar.

Men Högsta Förvaltningsdomstolen ger länsstyrelsens rätt, så här långt, så uteserveringen måste snarast tas bort.