Fler tomter i Ljugarn kan få följder för reningsverket

1:45 min

Regionfullmäktige på Gotland ska anta en detaljplan för Ljugarn, trots varningar om reningsverkets bristande kapacitet.

En detaljplan, för Hallute och Nygårds i Ardre, skall antas av regionfullmäktige på Gotland i dag. Planen handlar om att möjliggöra för 11 "bostadsenheter", på plats som just nu är klassad som "industrimark", men där snickeri och glasmästeri upphört.

Men det här är långt ifrån ett glasklart ärende. Om fullmäktige antar planen så är det med ett stort mått "risktagande". Ledningskontoret har med stor tvekan överlämnat planförslaget för antagande i fullmäktige.

Tvekan grundas på att tekniska nämnden anser att man så långt det är möjligt skall minska belastningen på avloppsreningsverket i Ljugarn och inte tillåta tomter mindre än 1500 kvadratmeter.

Nu handlar det om tomter, kanske hälften så stora,  750 kvadratmeter. 

Den tillförordnade regiondirektören Per Lindskog varnar för att den här planen kan betyda att det krävs "omedelbara åtgärder" för reningsverket. Marken är dessutom förorenad efter den tidigare industriverksamheten, så bostadsbyggandet får starta först efter att saneringsinsatserna godkänts.

En annan detaljplan som skall diskuteras gäller Broungs och Mattise i Bunge. Där skall planen göra det möjligt att återskapa den turistnäring som tidigare fanns i Bungeviken och utveckla den.

Det är 25 tomter som skall skapas för småhusbebyggelse och dessutom ett par fastigheter för uthyrning, hotell, restaurang och poolområde som blir möjligt att ordna där i Bunge om detaljplanen blir godkänd idag.

Ett förbehåll är att närliggande våtmarker skall skyddas.

Ett annat förslag på bordet i dag är att Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB skall få klartecken att sälja bolagets fastigheter. Regionens näringslivsbolag har helt enkelt så ansträngd ekonomi att försäljning verkar vara en sorts nödvändig räddningsaktion.

På regionens ledningskontor anser de att bolagets framtida roll och verksamhet måste utredas och att det är logiskt att bolagets fastigheter säljs.

Men de här ärendena kommer en bit in på dagordningen idag - det börjar med pengar, pengar, pengar. Delårsrapporter och budget. Det väntade beslutet i dag är att skatten höjs med 50 öre, till 33:60. Då betalar gotlänningarna alltså drygt en tredjedel av sina tjänade pengar i skatt.