Talluddenförslag får godkänt

Det omdiskuterade förslaget till bostäder på Talludden norr om Visby, får i huvudsak godkänt av länsstyrelsen. Men i samrådsyttrandet har länsstyrelsen också en del synpunkter som bör beaktas för att undvika konflikter med bland annat norra kyrkogården och turismen på Gustavsvik.
I sitt yttrande konstaterar länsstyrelsen att det finns ett stort behov av bostäder i Visbyområdet och det finns goda argument för att utveckla området för bostäder. Men det är ändå en känslig plats att bygga på och det finns inget utrymme att misslyckas, konstaterar länsstyrelsen.