Blödande lamm skickades till slakt

Av en besättning på fyrtio lamm som skulle slaktas under julhelgen hade tjugo akuta blödningar på låren. Nu gör Gotlands Slagteris veterinär en anmälan till Länsstyrelsens om bristfälligt djurskydd vid slakt.

Nu under julhelgerna så har det vid skilda tillfällen hittats lamm med blödningar som skickats till slakt.

I en besättning med 40 lamm så fann slakteriets veterinär att 20 av dem hade akuta blödningar på insidan av båda låren. Vissa lamm blödde även på frambenen.

Enligt slakteriets veterinär så ser blödningarna ut att ha ett samband med skador från ett trubbigt våld. Att lammen blödde upptäcktes av veterinären som kallades till slakthallen efter att djuren hade slaktats.

I anmälan till länsstyrelsen så konstateras det även att lammen var nyklippta -  men om det kan ha något samband med skadorna är oklart.

Veterinären vid Gotlands slagteri har även lämnat in ytterligare en anmälan om fler lamm med liknande skador.

Det var vid en inspektion av tre olika besättningar som skickats till slakt som veterinären hittades 10 lamm med blödande ben.

Enligt anmälan så har djuren utsatts för onödigt lidande.

Länstyrelsens djurskyddsinspektör ska nu utreda anmälningarna och syna de fotografier som tagits av de skadade djuren.