Regeringen vill att grundskolan blir tio år

Regeringen vill förlänga den obligatoriska grundskolan till tio år. Det berättade de fyra allianspartiledarna vid en pressträff på skola i Stockholm. 

Skolan föreslås bli obligatorisk redan från sex år. För elever som inte klarar kunskapskraven efter tio år kan det bli aktuellt med ännu ett år obligatorisk undervisning i grundskolan. 

Regeringen föreslår dessutom obligatorisk sommarskola för elever som har "godkända betyg inom räckhåll" i grundskolans sista eller näst sista årskurs.

Skoldebatten blossade upp i höstas efter att resultaten från Pisaundersökningen visade att svenska elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse hamnat under OECD-genomsnittet.

Stefan Löfven och Ibrahim Baylan skrev då på DN Debatt att Socialdemokraterna bland annat vill satsa på mindre klasser, fler speciallärare och stoppa vinstjakten i skolan.

Utbildningsminister Jan Björklund kallade resultaten för allvarliga, men sade också att regeringens skolreformer ännu inte hade hunnit ge effekter.