Regionen överväger inlösen av villavagnar på Snäck

2:12 min

Det är många nyheter för Snäck i Visby i det planprogram som just nu diskuteras av Region Gotlands  politiker. Det finns ett tjänstemannaförslag som är tänkt att utveckla den befintliga turismverksamheten och öppna upp för fler aktörer.

Region Gotland har bryderi med vad som skall hända på Snäck, där arrendatorn Pigge Werkelin, valt att säga upp det avtal han har om marken med regionen. Byggnaderna står sedan årsskiftet på ofri grund, utan avtal med regionen.

– Det har varit en fruktansvärd massa trassel kring Snäck - överklaganden och förseningar. Det är klart att arrendatorn har tröttnat, säger tillförordnade regiondirektören Per Lindskog. 

Han vill inte uppge hur mycket pengar det handlar om ifall regionen måste lösa in de byggnader - alltså villavagnarna - som står på regionens mark.

Men nu verkar regionen vilja öppna upp för fler aktörer att bedriva verksamheten på Snäck.

I det aktuella planförslaget finns ett antal avsteg från det gällande planprogrammet. 

Den totala ytan för camping utökas, Uthyrningsstugor tillåts inte i anslutning till fornlämningsområdet, det blir möjligt med hotell, restaurang och konferens på mark som idag är klassad för camping och uthyrningsstugor.

Strandskyddsområdet har utökats, ett gångstråk har tillkommit i nord/sydlig riktning.

Men den kanske största förändringen är att regionen vill se fler exploatörer, medan det tidigare planförslaget var anpassat till en exploatör.

Det kan sluta med att regionen alltså måste hosta upp en rejäl summa pengar, så stor att varken regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) eller regiondirektören Per Lindskog vill säga hur mycket det handlar om.

Och frågan är om regionen skall betala för att lösa in villavagnar, som ändå byggnadsnämnden har sagt skall bort, senast mitten av maj 2015.

Enligt Per Lindskog har båda parter kontaktat jurister för att värdera platsen, men kommit fram till så vitt skilda belopp att inte heller det är något att prata om.

- Vi är ju måna om skattebetalarnas pengar och måste försvara dem, det är bara det det handlar om, säger Lindskog.