Skola anmäld för diskriminering

Föräldern till en elev i en skola på Gotland har anmält skolan till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Av anmälan framgår att kvinnans barn blivit utsatt av andra barn på skolan och kännt sig otrygg.

Förhållandena har påpekats många gånger till lärare och skolledning men hittills har ingenting hänt, enligt anmälan. Varför föräldern nu valt att anmäla händelserna  till DO.