FMCK lägger ned planerna på endurobana i Sanda

2:35 min

Det blir ingen endurobana i Sanda. Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund på Gotland - alltså FMCK - backar från sina planer. FMCK letar istället vidare efter annan mark, där de är mer välkomna än i Sanda.

De grannar i Sanda som klagat på befarat buller får därmed sägas ha besegrat enduro-förarna.

Thomas Hansson sitter i styrelsen för FMCK och ger det här läget nu, för den tidigare önskade endurobanan i Sanda.

-Vi har lagt ned att vi skall ha ett permanent spår i Sanda. Vi fortsätter att få tag på mark någon annanstans, mer avsides, säger han.

Den planerade banan skulle ligga vid Runne i Sanda, vid den gamla soptippen i socknen, inte långt från den stora vägen mellan Västergarn och Klintehamn.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sade JA, till att FMCK under två år på prov skulle få köra med sina cyklar under viss tid på året. Men grannar upprördes av det beslutet och överklagade till länsstyrelsen, och krävde bland annat en ny bullerutredning.

I december kom så länsstyrelsens besked - de klagande grannarna fick medhåll. Bullerutredningen, som enduroförarna byggde sina ban-planer på, ansågs ha sådana brister att den inte kunde användas som grund för att bedöma den planerade enduro-verksamheten. Bullerutredningen var inte gjord enligt Naturvårdsverkets vägledning. Thomas Hansson i FMCK:s styrelse säger att det blev mycket protester.

- Vi kände väl att det var bäst för alla parter om vi hittade en annan plats. Det blev olustigt i Sanda, säger han.

FMCk på Gotland fick bakläxa för att inte ha redovisat vilka bullernivåer det skulle komma att bli vid de berörda bostäderna. Så, otillräcklig, eller felaktig information till grannarna och risk för stora störningar på naturvärden och livsmiljö - det var sådant som fick länsstyrelsen att upphäva miljö- och hälsoskyddsnämndens JA. "fortsatt handläggning", sade länsstyrelsen. Det beslutet osar av ifrågasättanden till den valda platsen. Länsstyrelsen nämner "häckande havsörn" och ber miljö- och hälsa att väga in det i sin nya handläggning. Men nu blir det ingen sådan. För Thomas Hansson har meddelat regionen att FMCK backar från sina planer och lägger ner de fortsatta planerna på endurokörning i Sanda. De tar tillbaka sin ansökan.