Trygghetslarm för äldre behöver utvecklas

1:30 min

Det analoga systemet för trygghetslarm ska bytas mot ett digitalt på Gotland under året. Men omodern teknik och bristfälliga säkerhetsrutiner har lett till allvarliga incidenter och ibland även dödsfall i landet, avslöjade Uppdrag Granskning i SvT.

Det handlar om riskerna när gammal och ny teknik blandas och att larmen ibland helt enkelt inte fungerat.

– Det behövs tydliga nationella riktlinjer så att man får en snabb och kontinuerlig utveckling, säger Stigh Wessman, ordförande i PRO Gotland, som tycker att det tagit alldeles för lång tid.

Runt 200 000 äldre, sjuka och funktionsnedsatta är beroende av trygghetslarm för sin säkerhet. Men en del äldre har svårt att ta till sig trygghetslarmen, på grund av demens eller allmän teknikfientlighet, konstaterar Stigh Wessman.

Det ställer krav på biståndshandläggarna är alerta och tittar på hur brukaren kan använda larmen.

– Idag är trygghetslarmen traditionella, men i framtiden kommer larmen kanske att kunna upptäcka till exempel att brukaren har ramlat och behöver hjälp, säger Öystein Berge som är projektledare för bytet av det analoga systemet på Gotland mot ett digitalt, vilket ska ske under året.