Dåligt bemötande av Region Gotland

6:06 min

Långa svarstider på frågor från vanligt folk och ineffektivt användande av skattepengar. Det är några av de negativa slutsatser som dras om Gotland i en kvalitetsjämförelse med övriga landet. 

Men det finns också ljuspunkter, när Sveriges kommuner och landsting (tidigare Kommunförbundet) sammanfattar olika källmaterial som på skilda sätt mäter kvalitet på servicen som ges av landets kommuner. Siffrorna gäller för 2013.

Gotland märker ut sig som en region med goda resultat inom skolan.
Gotland källsorterar sopor bättre än andra kommuner.
Och gotlänningarna verkar vara föhållandevis friska, eftersom regionens sjuktal är lägre än riksgenomsnittet.
Men mycket annat är på minussidan. Ett exempel är bristen på aktiviteter för boende inom äldreomsorgen.
- Fast jag tycker det läggs för mycket fokus på att man ska ordna gemensamma aktiviteter, säger vårdbiträdet Lotta Johnsson på serviceboendet Solrosen i Visby.
- Alla vill faktiskt inte sitta och spela kort med andra, jag tycker att sådana aspekter ska tas med också.