Grundvattenrör för kontroll av spridning av bekämpningsmedel i Fole. Foto:Katarina Hedström, SR Gotland

Höga halter bentazon i grundvatten i Fole

2:04 min

Efter utsläppen av bekämpningsmedel i en grusgrop i Fole har grundvattnet provtagits och analyserats. Senaste mätningen visar generellt stora minskningar, men också en dramatisk ökning av bentazon.

Halterna av bekämpningsmedel i grundvattnet i Fole har sjunkit. Det visar de prover som fortfarande tas som kontroll, efter de utsläpp som skedde i grönsaksföretaget Ryftes verksamhet för fem, sex år sedan.

Men provtagningen föreslås ändå fortsätta ett tag till, eftersom ett par av proverna visat en fortsatt dramatisk nivå av bekämpningsmedel i grundvattnet.

Det handlar nu om rester av framför allt bentazon som upptäckts i de laboratorieanalyser som görs av grundvatten i Fole. På en plats rör det sig om halter som överskrider gränsvärdet flera hundra gånger om, om det vore dricksvatten.

Ryftes vice vd Karin Andersson har avböjt att medverka i någon intervju. Men i en skriftlig kommmentar säger hon att företaget "naturligtvis ser allvarligt på, att påträffade ämnen i grundvattnet fortfarande i viss mån kan uppträda i mätbara nivåer och av den anledningen kommer Ryftes att fortsätta provtagning i den omfattning som är nödvändig, och ingående studera hur och var olika ämnen uppträder".

Generellt har alltså de senaste vattenanalyserna visat på minskande nivåer, eller inga mätbara nivåer alls av bekämpningsmedel i vattnet. Alltså en utveckling åt rätt håll i förhållande till de dramatiska halter som uppmättes 2011, ännu ett par år efter utsläppen. Då berättade Radio Gotland om halter som översteg gränsvärdet för tjänligt dricksvatten 3000 gånger, i grundvatten 75 meter från utsläppsplatsen. Det, trots att marken i grusgropen sanerades efter utsläppet 2009.

Men det var alltså i grundvatten och inte i några dricksvattenbrunnar de halterna hittades. I oroliga grannars brunnar var det okej.

Den senaste provtagningen, som utförts i höstas, visar att "spridningen nedströms i utströmningsområdet är i stort sett försumbar", skriver PentaCon i sin rapport.

För att nu se om den positiva nedåtgående tendensen fortskrider vill undersökningsföretaget att vattenprover på nytt tas i fyra av de rör, där vattnet kontrollerats.

Undersökningsföretaget PentaCon föreslår att det görs en ytterligare provtagningsomgång nu under vårvintern 2014.

Intressant att notera är att det är i ett av de rör som placerades ut på initiativ av åklagaren som de dramatiska bentazonhalterna hittats. Åklagaren valde att utöka provtagningen efter att ha känt sig tveksam till vad expertisen sade om vattenflöden, för Foleborna talade om andra möjliga vägar för vattnet att ta. Och i ett av "åklagarens rör" - hittades det alltså, nu i den senaste vattenanalysen halter av bentazon; 830 gånger högre än gränsvärdet - om det varit dricksvatten. Det mest dramatiska uppmätta resultatet var 83 µg/l.

Jenny Kreuger är en av Sveriges främsta experter på bekämpningsmedel. Hon är forskningsledare på Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon har följt Ryftes-ärendet. Hon var åklagarens expertvittne under hovrättsförhandlingen mot de båda Ryftes-anställda som dömdes för miljöbrott. Hon är förvånad att så höga halter av bekämpningsmedel fortfarande hittas i grundvatten i närheten av grusgropen. 

Men PentaCon noterar alltså att andra rör helt kan uteslutas för fortsatta prover. Antingen är det "mycket låga nivåer av ett ringa antal ämnen" eller så har inget av de analyserade ämnena visat någon mätbar nivå. Därför bedöms det alltså inte kunna komma några fler föroreningar från det där utsläppet i grusgropen nu, eller senare.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått rapporten och noterar också att mätningarna visar så pass låga resultat att provtagningen skulle kunna avbrytas. Men slår fast att provtagningen kan fortsätta;  enligt förslaget på fyra platser.

Sedan hösten 2009 kontrolleras grundvattnet i närheten av den grusgrop där bekämpningsmedel från Ryftes odlingar hanterades felaktigt. Det började med fem grundvattenrör, men provtagningen har vuxit. 
Miljöäklagaren Ingvar Wennersten lät också utöka provtagningen med ett par platser. Inför hovrättsförhandlingarna ville han ha mer besked om hur bekämpningsmedel kan ha spridit sig.

Rättsligt har ju ärendet fått sitt avslut, med dom från Svea hovrätt, som skärpte straffet för de två anställda på Ryftes. De begick miljöbrott när de sköljde ur besprutningsutrustning på fel plats, i en grusgrop i Fole under 2008 och 2009.

Mannen som gjort fel flest gången dömdes för grovt miljöbrott till samhällstjänst i 160 timmar - det motsvarar 6 månaders fängelse, och det var bara för att han tidigare var ostraffad och inte fortsatt begå brott som han slapp fängelse.

Den andra mannen som gjort fel färre gånger dömdes till dagsböter på totalt 15 000 kronor, även det var en skärpning jämfört med tingsrättens dom.

Vd:n Yngve Andersson frikändes. Men Ryftes företagsbot skärptes från en halv miljon till en miljon. En av nämndemännen såg dock så allvarligt på miljöbrotten att denne tyckte att företagsboten borde blivit 1,5 miljon.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista