Fårökvarn i snö. Foto: Tomas Ardin / SR Gotland

Da Capo för Fåröplan och jämställdhet på regionfullmäktige

Triss i planer; En fördjupad översiktsplan för Fårö, en plan för Visborsgområdet i Visby och en plan för jämställdhet i Region Gotland. Det är några av ärendena på regionfullmäktiges dagordning i februari.

De styrande röd/gröna och oppositionen är inte helt överens om tagen för Fårö. På förra fullmäktigemötet skulle den fördjupade översiktsplanen för Fårö antas, men den skickades tillbaka till tjänstemännen på ledningskontoret efter att oppositionen tyckt att hela Sudersand skulle klassas som ett så kallat LIS-område - alltså ett "landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge", som alltså skulle göra att Sudersand skulle kunna exploateras på ett sätt som annars inte vore möjligt på stränder.  Men både samhällsbyggnadsförvaltningen och ledningskontoret slår fast att det "antagligen inte" är lagligt okej att peka ut Sudersand som LIS-område. Det lär kunna bli debatt om den där lite tveksamma "antagligen inte"-formuleringen. För i regionstyrelsens arbetsutskott var det fortfarande två läger i fråga om utvecklingen för Sudersand.

En ändring som skett i översiktsplanen för Fårö, sedan den låg på fullmäktiges bord senast, är ett förslag som rör Kyrkviken, Klintsbrovik och Ödehoburga. Där måste det kommunala ansvaret för VA-hanteringen vid större exploateringar ses över.

En annan plan som skall antas gäller en del av Visborgsområdet i Visby. Den nya stadsdelen skall kunna utvecklas med bostäder, centrum/radhusbebyggelse, kontor, handel, vård och skola.

En plan för jämställdhet skall också antas. Den innehåller punkter om att arbetsgivare skall se till att arbetsförhållandena passar alla medarbetare, att heltidsanställningar skall eftersträvas och oönskade deltidsanställningar avskaffas. Önskemål om att gå ned i tjänst bör beaktas, står det bland annat i planen. I jämställdhetsplanen betonas att den som vill vara föräldraledig skall kunna vara det, enligt föräldraledighetslagen, utan att missgynnas på sin arbetsplats. Arbetsgivaren skall underlätta både för kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Vid rekrytering skall regionen som arbetsgivare särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Regionens mål är, enligt den jämställdhetsplan som föreslås bli antagen, att det skall råda nolltolerans på kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

Fullmäktige skall också besluta om en ny avfallstaxa från och med den 1 april 2014. Grundavgiften för sophämtning föreslås bli oförändrad, men slamtömningen förelås bli 5 procent dyrare. Det beror bland annat på dyrare slamsugningsbilar. Regionen skall köpa modernare hämtfordon.

En avgift föreslås sänkas; det blir gratis att lämna matavfall från flerbostadshus och verksamheter, typ restauranger. Regionen vill få stopp på den blandning av mat och brännbart som sker i dag. Genom att sätta taxan 0:- på hämtning av matavfall varannan vecka hoppas regionen att matresterna skall hamna i rätt bytta - kompost - inte brännbart.

För det brännbara avfallet blir det höjd taxa.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista