Inga paket i kollektivtrafiken på Gotland

1:43 min

Det är inte längre möjligt att skicka paket på buss på Gotland. I och med att hösttidtabellen trädde i kraft för tio dagar sedan försvann den möjligheten, vilket vållar irritation hos både politiker och allmänhet.

Tommy Gardell, socialdemokratisk ordförande i tekniska nämnden försvarar det med att regionen inte ska konkurrera med privata godsföretag och att det inte är tillåtet att transportera oljor, batterier och livsmedel på bussarna.

Men flera av oppositionspolitikerna är kritiska. Centerns Lars Thomsson tycker att systemet fungerat bra i många år och att det varit bra av miljöskäl att minska transporterna.

Klas Nysell (FP) kände inte till förändringen och tänker ta upp frågan vid tekniska nämndens sammanträde.