Klinte båtklubb får bidrag till brunna hamncaféet

Region Gotland kommer att vara med och finansiera återuppbyggnaden av Klinte båtklubbs klubbhus/hamncafé och restaurang, med som mest 2,8 miljoner kronor. Det har regionstyrelsen beslutat och pengarnas tas från 2014 års budget för regionala tillväxtåtgärder.

Det innebär att regionen står för nära hälften av vad det kommer att kosta att bygga upp anläggningen som brann ner i maj.

Klinte båtklubb står själva för en del av kostnaden i form av försäkringsersättning och eget kapital- Dessutom har företag i Klintetrakten lovat stöd av olika slag.