Hoburgs hembygdsförening vill rädda Skansen i Fide

5:20 min

Hoburgs hembygdsförening kämpar för att bevara Skansen i Fide, ett militärhistoriskt intressant område norra om Fide kyrka. Men Fortifikationsverket vill sälja marken och eventuellt förstöra de militära lämningarna.

På platsen finns bland annat både underjordiska värn från andra världskriget, en gammal kanon och befästningsrester från 1800-talet.

Fortifikationsverket vill inte berätta vad de värderat marken till, men likställer den med två villatomter. Men regionens exploateringsstrateg Anders Lindholm säger att de kan tänka sig att låta Hoburgs hembygdsförening köpa marken genom regionen som har försköpsrätt, men anser att det snarare handlar om betesmark som är värd runt 30-40000 kronor.

Därför har regionen också hittills sagt nej till Fortifikationsverkets förslag att byta marken i Fide mot en betydligt dyrare tomt utanför Visby som Fortifikationsverket idag arrenderar.

Kerstin Jonmyren, ordförande i Hoburgs hembygdsförening, hoppas nu på en lösning.

– Vi kan inte begripa hur det här skulle kunna värderas som någon flott sommarstugetomt, säger hon. Vi hoppas att det ska lösa sig genom ett markbyte eller att vi betalar en liten symbolisk summa.

Men enligt Fortifikationsverket är det marknadsvärdet som gäller om marken ska säljas.


Anna Jutehammar
anna.jutehammar@sverigesradio.se