Buller från lantbruk ska mätas

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte utrett ett bullerärende ordentligt. De konstaterar länsstyrelsen och vill att nämnden ska pröva ärendet en gång till.

Det handlar om ett lantbruksföretag på mellersta Gotland som hotas av böter om det inte minskar buller från sin verksamhet, bland annat från fodersilor och traktortrafik.

Länsstyrelsen konstaterar att det är oklart vilka mätningar som ligger till grund för kravet på att minska bullret.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden måste därför göra om utredningen enligt länsstyrelsens beslut.