Radio Gotlands valstuga

Det sa partierna i valutfrågningarna

36 min

Karin Brindt och Katarina Hedström summerar vad som sagts i utfrågningarna av toppkandidaterna i valet till Gotlands regionfullmäktige 14 september.

Under två veckor har vi frågat ut varje fullmäktigeparti om de senaste fyra åren och vad de vill de kommande fyra. Åke Svensson och Meit Fohlin, Socialdemokraterna, Brittis Benzler och Lars Bjurström, Vänsterpartiet, Isabel Enström och Stefaan De Maecker, Miljöpartiet, Simon Härenstam och Stefan Wramner, Moderaterna, Eva Nypelius och Stefan Nypelius, Centerpartiet, samt Amy Öberg och Mats-Ola Rödèn, Folkpartiet.