Fortsatta problem för Cementa med buller och svavellukt

1:34 min

Boende vid Cementa i Slite klagar på buller och luftutsläpp. Det är svavelutsläpp som ibland kommer från skorstenarna till marknivå, plastbränslen som luktar illa och buller som överskrider riktvärdena.

- Vi har också sett själva att vi haft något högre bullernivåer än tidigare. Därför gjorde vi en grundlig mätning där vi tog reda på vilka områden om är problemområden. Därefter har vi gjort bullerdämpande åtgärder, säger Kerstin Nyberg, miljöchef på Cementa.

I våras bullerisolerade Cementa efter ett föreläggande från Länsstyrelsen men nya mätningar visade att det inte räckte. Företaget har sen dess genomfört ytterligare åtgärder och ska göra nya mätningar.

När kan ni komma tillrätta med bullret?

- Det här är ju en jättestor verksamhet, så det är inte helt enkelt. Vi gör de åtgärder som går att göra när fabriken körs så fort vi kan. Därefter får vi göra åtgärder när vi har storstopp i fabriken.

En person har också klagat på luftutsläpp som når hans tomt. Att det känns som att andas in syra.

Kerstin Nyberg på Cementa medger att svavel, som annars släpps ut i skorstenarna ibland kommer ner till marknivå, beroende på vädret.

- Det är oerhört låga halter och vi mäter kontinuerligt och har övervakning som larmar om det skulle bli högre halter än vad som är tillåtet. Däremot kan det upplevas som obehagligt, säger Kerstin Nyberg.

En person har också ringt till Cementa klagat på lukten från företagets så kallade platsbränslen, som består av brännbart avfall.

- Det vi gjorde idag var att vi flyttade på ett tillfälligt lager som vi hade på ett olämpligt ställe. De här bränslena har vi tänkt förvara i hallar, som vi ansökt om att få tillstånd att bygga. Vi vill öka användningen av de här bränslena, för då kan vi minska användningen av fossilt kol och därmed våra koldioxidutsläpp.