Skolförvaltningar kan slås ihop

Region Gotland ska utreda en sammanslagning av barn- och utbildningsförvaltningen med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Ett beslut om ny organisation väntas  vid regionfullmäktiges sammanträde i oktober för att träda i kraft från årsskiftet.

Det är regiondirektör Jan Björinge som har initierat hur förvaltningarna ska kunna organiseras i en ny gemensam förvaltning, med uppgift att stödja både gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Därför har rekryteringen av ny förvaltningschef för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tills vidare avbrutits.

Syftet med sammanslagningen är att åstadkomma ett bättre resultat genom att dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser.

Det grundläggande målet med förändringen är att fler gotländska elever ska klara grundskolan och gymnasiet och därigenom få goda förutsättningar för fortsatta studier och arbete. Syftet är inte att nämnderna ska få minskade resurser.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inrättades under alliansens styre av Gotland och har funnit sedan 1 januari 2010. Dess förste ordförande var då moderaten Stefan Wramner. Idag leds nämnden av vänsterpartisten Per Edman.