Region Gotland vill kunna säga nej till oljeborrning

Region Gotland skriver nu till regeringen för att få kommunalt veto, det vill säga rätten att säga nej, till gas- och oljeutvinning.

Region Gotlands mål är att vara världsledande ö-region i klimat- och miljöfrågor. Det innebär bland annat att Gotland vill satsa på lokal energiförsörjning som är klimatneutral och till stor del bygger på lokalt producerad förnyelsebar energi.

Regionstyrelsen har flera gånger avstyrkt ansökningar om undersökningstillstånd enligt minnerallagen, men har i praktiken ingen möjlighet att säga nej.

Därför vill regionstyrelsen att miljöbalken ändras så att kommuner får möjlighet att säga nej till olje- eller gasutvinning. I dag finns bara kommunalt veto i ansökningar som rör vindkraftsetableringar och uranbrytning.

Frågan väcktes först i en motion av miljöpartisten Stefaan de Maecker 2013. Först nu har motionen beviljats av regionstyrelsen och skrivelsen skickats till regeringen.