Vägbeläggning i tätorter på Gotland undersöks

Nu pågår arbetet med att undersöka i  vilket skick som Region Gotlands vägar är. Inventeringen håller på till mitten av september och berör vägarna i Gotlands tätorter och görs med en särskild bil som läser av standarden på vägbeläggningen vägbeläggningen.

Resultatet av detta blir ett bra underlag för prioritering och planering av framtida beläggningsarbeten.

Till våren 2015 ska också Region Gotlands gång- och cykelvägar undersökas.