Gotland positivt till hbtq-personer

Attityden till hbtq-personer är mest positiv i Stockholms län och i Gotlands län/Kalmar län. Det konstaterar Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) som gjort en undersökning tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

En av frågorna som ställdes var Hur ofta har du under det senaste året hört någon i din geografiska närhet säga något nedsättande om någon på grund av dennes sexuella läggning?

I undersökningen har mindre län slagits samman, så därför har Gotland fått ingå i mätningen för Kalmar län.

Göteborg fick högst betyg för bemötande av hbtq-personer. Men undersökningen har också fått kritik för att den anses missgynna mindre kommuner, där många inte vågar vara öppna med sin sexuella läggning.