Trafikmiljöer på Gotland förbättras för sex miljoner

Gång och cykelvägarna i Visby ska bli säkrare. Regionen har fått tre miljoner i statligt stöd, och lika mycket pengar beslöt tekniska nämnden att skjuta till vid sitt möte i fredags.

Pengarna ska används bland annat vid rondellen utanför Norderport och vid Rävhagen, men också för att säkra skolmiljöer på hela ön.