Nobis överväger stanna på Furillen

I dag träffades Furillens båda ägare Johan Hellström och Sandro Catenacci för att diskutera effekterna av att byggnadsnämnden i förra veckan sa ja till ett planprogram som tillåter nybyggnation på ön Furillen.

Nobis, som ägs av Sandro Catenacci, har påbörjat en avveckling av sina verksamheter på Gotland , men kan eventuellt komma att satsa vidare trots allt när det nu finns en öppning för exploatering på ön.

Johan Hellström säger till Radio Gotland att han och Nobis kommer att ägna ett par månader framöver åt diskussioner om eventuellt fortsatta gemensamma satsningar på Furillen, men att inget än så länge är bestämt.