LRF går emot ökat strandskydd i När, Lau och Grötlingbo

LRF Gotland vill inte att strandskyddet utökas i När, Lau och Grötlingbo. Det skriver Lantbrukarnas Rikförbund till länsstyrelsen.

Det är det sista området på Gotland där länsstyrelsen i år ser över strandsskyddet. Tidigare har förslag lagts om ändringar på Östergarnslandet, Storsudret och Fårö.

LRF är kritisk till att enskildas intressen får stå tillbaka för det allmänna. Det gäller till exempel för de lantbruk som hyr ut bondestugor för att få ytterligare ett ben att stå på som LRF, skriver.

Det är också ett generationsskifte inom lantbruket och att få bygga boenden på sin mark är ofta viktigt för att det ska gå, anser förbundet.

Därför tycker det att det nuvarande skyddet på 100 meter räcker gott och väl för att skydda både, växt- ocvh djurliv och försäkra allmänheten tillgång till friluftsliv i strandnära områden.

LRF:s avdelning i När tycker att de redan i dag månar om att göra kusten mer tillängling, bland annat vid Närsakar och badstranden i Närshamnsviken där släke och skräp tagits bort.

Att Närsån ska omfattas av strandskydd är otänkbart. Bygdens möjlighet till fortsatt utveckling kommer att lamslås, boden och allmänservice försvåras enligt Närs LRF-avdelning.

LRF-avdelningen i Grötlingbo tror att om Grötlingboudd får ett strandskydd på 300 meter så skulle det inskränka på den enskilda markägarens möjlighet att sätta upp till exempel stugor för uthyrning och förnyelsebara energikällor.

Och en privatperson i När tycker att istället för strandskydd så ska hela Närs socken bli riksintresse för jordbruk, från strandlinjen till närmaste sockengräns...