Se bygget av Gotlands nya sporthall från luften

Gunnar Britse har fotograferat hur arbetet med den nya sporthallen i Visborgsområdet i södra Visby går. Bilden är tagen 28 augusti.