Johnny Wiberg vill öka sitt politiska engagemang

4:22 min

Johnny Wiberg kandiderar för Socialdemokraterna till Gotlands regionfullmäktige. Förra valet stod han på 63:e plats, nu har han plats nummer 7. Under mandatperioden har han gått ledarutbildningar och efter valet kommer han att sitta i barn- och utbildningsnämnden.