Statliga gotlandsfärjor hade inte blivit klara i tid

2:20 min

Om staten skulle ha tagit över gotlandstrafiken och låtit bygga egna färjor, skulle de inte ha hunnit bli klara till 2017, visar den rapport om statligt tonnage till och från Gotland som Trafikverket lät göra.

Parallellt med upphandlingen gjorde staten en utredning om vad det skulle innebära om staten tog över trafiken. Den presenterades aldrig, eftersom Gotlandsbolaget fick koncessionen tio år till.

Radio Gotland har läst rapporten som visar att statens upplägg i stort var det samma som det nuvarande.

Det skulle varit tre färjor i drift året runt, LNG som drivmedel och plats för 1 500 passagerare, i som det står, "goda sittplatser i fåtöljer", precis som idag alltså. 100 hytter skulle finnas, med toaletter, av hänsyn till fartygens andrahandsvärde.

Men båtarna skulle byggas för att ha en marschfart på högst 24 knop, vilket skulle ha betytt längre restid än idag.

Åtta varv i Europa fick förra hösten frågan om de kunde bygga tre fartyg som skulle stå klara till 2017.
Men de fem som svarade, sa att tiden var väldigt kort, speciellt med tanke på att det skulle vara en offentlig upphandling. Kanske skulle ett fartyg ha varit klart, men de övriga skulle ha varit begagnade.
Ingen bra lösning, konstaterar Trafikverket i sin rapport.

Hur realistiskt hade då ett statligt alternativ varit?
Ett alternativ så lika dagens trafik, eller var tanken att utredningen skulle vara ett skrämskott mot till exempel Gotlandsbolaget, som ju under många år varit det enda som lämnat anbud på trafiken?

Eller beror likheten med dagens trafik helt enkelt på att staten inte har några egna visioner om trafiken?

Håkan Johansson Rederi AB Gotlands VD, tror att Trafikverket noggrannt gått igenom vilken trafik Gotland behöver. Han tror också att rapporten gjort att staten fått större kunskap om hur lång tid det tar att skaffa nya färjor.