Kulturskolan på Gotland gör musikteater om Igelkottflickan

5:17 min

Kulturskolan på Gotland satsar på en stor musikteaterföreställning om Igelkottflickan från Ajvide i Eksta. Senare i höst startar repetitionerna av det nyskrivna verket "Ajvide Maria", skapat av författaren Eva Sjöstrand till toner av gotländsk folkmusik.

  Berättelsen spinner kring den flicka som ligger i en monter på Fornsalen. Vid halsen har hon haft en skinnpung innehållande fem igelkottskäkar.

Ajvide Maria levde på stenåldern, för omkring femtusen år sedan, och tillhörde den kultur arkeologer kallar den gropkeramiska. Hon hittades när den stora boplatsen Ajvide i Eksta grävdes ut i sent 1980-tal.

   Nu ska ett 30-tal av Kulturskolans elever sätta upp en föreställning ledda av dramaturgen, regissören Karin Kickan Holmberg. Premiär är tänkt att ske sent under vårterminen 2015.

"Ajvide Maria" ska spelas för skolelever på Gotland och Kulturskolans rektor Matti Vuorinen planerar också för offentliga föreställningar. Producent för projektet är Maria Wessman Klintberg.