Kyrkonätverket Theobalt avslutas på Gotland

I slutet av veckan träffas det kyrkliga nätverket Theobalt i Visby för en två dagars konferens. Vid mötet ska deltagarna försöka hitta nya former för samarbetet som är bättre anpassade till dagens utveckling i Östersjöländerna. 

Vid mötet i Visby deltar biskopar, präster och tjänstemän från Sverige, Finland och Danmark och syftet med konferensen är att avsluta den nuvarande formen av nätverk som har pågått i över tjugo år och forma en ny konstellation.