Gotlands Ekologiska vill ännu köpa Gothemsgården

1:18 min

Bolaget Gotlands Ekologiska har nu haft ett möte med sina ägare och beslutat att arbeta fram olika lösningar för hur konflikten med Gothemsgårdens slakteri kan lösas.

Det var för ett år sedan som Gotlands Ekologiska och trettiotalet köttbönder beslutade att köpa Gothemsgårdens slakteri. Men köpet gick aldrig igenom eftersom bolaget inte fick något lån. Och det ledde sedan till den tvist där båda bolagen har krävt varandra på mångmiljonbelopp. Från Gotlands ekologiska är de sammanlagda kraven på över 8 miljoner för djur som levererats och för den köpeskilling som lagts, men inte betalats tillbaka. Men trots konflikten har Gotlands Ekologiska inte lagt planerna på att köpa Gothemsgårdens slakteri på is.

På mötet häromdagen beslutades därför att det ska göras en grundlig utredning om hur stort behovet är av ett eget slakteri och dessutom undersöks om det finns andra företag som kan tänka sig gå in som delägare i slakteriet vid ett köp.