Gotländska nybilar klarar besiktningen bäst

4:33 min

Gotland är det län i landet som har minst antal nya bilar som blir underkända vid besiktningen. På Gotland underkändes bara nära 13 procent av bilarna.

Högst andel underkända bilar har Sörmland. Där blev 21 procent av bilarna underkända.

Det är Bilprovningen som sammanställt statistik från besiktningen av bilar som bara är tre år gamla. Totalt sett hade var sjätte bil sådana brister att de underkändes.

De vanligaste bristerna är strålkastare som är felställda så att de bländar samt avtagningsbara dragkulor som rostat fast, men där finns även kärvande bromsar.

Statistiken bygger på cirka 50 000 besiktigade bilar och Svensk Bilprovninig som har ungefär en tredjedel av marknaden.