Professorer kritiserar Miljödomstolen skarpt

2:04 min

Tre professorer kritiserar i ett öppet brev Mark- och miljödomstolens dom i ärendet med Nordkalks kalkstensbrott i Ojnareskogen, som de inte tycker är vetenskapligt korrekt.

- Vi ser det här som en kränkning av vetenskapligheten och vetenskap. Det är som att trampa på vetenskapen om man inte tar hänsyn till och fullständigt struntar i vad vetenskapliga experter faktiskt säger i det här fallet. Speciellt när samtliga utomstående experter är eniga. Då måste man åtminstone väga och diskutera de underkännandena, säger Bo Olofsson, professor vid KTH och som var anlitad som expert av Naturvårdsverket.

De tre professorerna Bo Olofsson, Gert Knutsson och Georgia Destouni företrädde olika motparter under domstolsförhandlingen i ärendet med Nordkalks tänkta brott i Ojnareskogen på norra Gotland och kom alla med skarp kritik mot företagets underlag och beräkningar, som de menar är felaktiga.

Professorernas olika undersökningar visar, till motsats mot Nordkalks, att det finns stora risker för att de intilliggande Natura 2000-områdena skadas och att grundvattnet i ett mycket större område kommer att påverkas av kalkbrottet.

Men deras kritik tas inte upp i domen.

Mark- och miljödomstolen gav Nordkalk tillstånd till den omdiskuterade kalktäkten.

- Vi underkänner den tekniska bedömningen. Vi ifrågasätter domstolens tekniska kompetens i det här fallet. Vi ser det som allvarligt att man inte har tagit till sig de bedömningar och erfarenheter från andra täkter och de beräkningar vi gjort, säger professor Bo Olofsson.

I dagarna diskuterar den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen ifall ärendet med Nordkalk, som är inne på tredje vändan i miljödomstolarna, ska prövas igen.

Besked om det blir prövningstillstånd väntas nästa vecka.

Professor Bo Olofsson säger att syftet med brevet är att få svar på om det är juridiskt korrekt att i ett domslut inte ta upp kritik från motparters experter.

- Vi frågar om det här etiskt och rättsligt korrekt att man inte tar hänsyn till vetenskaplighet, särskilt när man påpekat detta i Högsta Domstolen, säger professor Bo Olofsson.