Barrack blir ungdomsgård i Roma

Ungdomsgården Amor i Roma kommer att kunna flytta in i en tillfällig paviljong på gräsplanen vid Romabadet under september.´Det har byggnadsnämnden beslutat.

I dag gav byggnadsnämnden tillstånd att sätta upp den omkring 270 kvadratmeter stora baracken på gräsplan framför Romabadet.

Tillståndet för baracken gäller i fem år, under tiden ska kultur- och fritidsförvaltningen hitta en mer permanent lösning, vilket kan innebära samordning med någon annan verksamhet.

Fram till att baracken är på plats har ungdomsgårdens verksamhet varit i Romaskolans gymnastikhall. Ungdomarna har också träffats vid kiosken i Roma.