Kor på Gotland dog av mögligt foder

Flera kor självdog och andra fick avlivas på en gård på Gotland i våras. Den troliga orsaken är att de ätit möglig fodermajs.

Ensilaget innehöll mögelsvampar som bildade gifter, något som tidigare inte hittats i den här typen av foder i Sverige. Det visar den utredning som gjorts gemensamt av Statens Veterinärmedisinska anstalt, distriktsveterinär och Statens Lantbruksuniversitet.

Det var under några veckor i februari-mars i år som en lantbrukare märkte att hans mjölkkor inte mådde bra och att mjölkproduktionen tydligt minskade. Djuren hade hög feber, dreglade, hade nedsatt allmäntillstånd och problem med luftvägarna.

Några kor självdog medan andra fick avlivas. De behandlingar som sattes in av veterinär hade ingen entydig effekt. Totalt insjuknade ett 30-tal kor på gården.

När SVA:s foderexpert  tillsammans med distriktsveterinär började utreda händelsen kom de fram till att samtliga djur hade fått majsfoder från en ny silo, där grönt mögel hade upptäckts på ytan och tagits bort.

Analyser visade sen att fodret innehöll mögelsvampar av arten Penicillium.

- En trolig orsak till de allvarliga effekterna hos korna är att de exponerats för höga halter av främst mögelgiftet. Detta har sannolikt slagit ut deras immunsystem vilket gjort att de drabbats av lunginfektioner, säger Per Häggblom vid SVA.