Regionen säljer i Klinte och Lärbro

Region Gotland förbereder försäljningen av den gamla stationsbyggnaden i Klintehamn som ligger intill busstationen. 

Byggnadsnämnden beslutade ändra detaljplanen inför försäljningen. Men ännu har ingen visat något intresse för att köpa stationsbyggnaden.

Även skolområdet i Lärbro ska säljas med bland annat Korsbygården och en ny detaljplan godkändes även där för att göra det möjligt att bygga om för bostäder, kontor eller liknande.