Arsenik i villaträdgårdar i Visby

1:44 min

Flera villaträdgårdar utanför Norderport i Visby har höga halter av tungmetaller som bly och koppar men också av arsenik.

Enligt Region Gotland har det inte funnits någon miljöfarlig verksamhet på platsen, utan Claudia Castillo på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tror att metallerna hamnat där i samband med schaktning när husen byggdes i början av 1900-talet.