Beslut om stenbrytning i Bunge nästa vecka

1:11 min

På tisdag 9 september blir det klart om mark-och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd för överklagandena om Nordkalks och Svenska Mineral AB:s stenbrytning i Bunge på norra Gotland.

I somras beslutade ju mark-och miljödomstolen att ge klartecken till Nordkalk att bryta sten vid Ducker i Bunge och Svenska Mineral AB att utvidga sin befintliga täkt i området. Men beslutet har överklagats av de flesta motparterna.

Om mark- och miljööverdomstolen säger nej till prövningstillstånd, kommer den tidigare domen att stå fast, men beslutet kan i så fall överklagas till Högsta Domstolen.

- Grunden för vår prövning är de yrkanden som står i överklagandena som kommit in. Men vi har också tillgång till allt det material som har kommit in tidigare i målet, så vi tittar naturligtvis på det som är relevant, säger Lina Österberg som är specialistföredragande vid Svea Hovrätt.