Veterinär varnar för mögelgift i majsfoder

1:45 min

Lantbrukare uppmanas vara extra uppmärksamma efter att ett trettiotal mjölkkor på Gotland insjuknat efter att ha fått i sig mögelgift i majsfoder, vilket är första gången det händer i Sverige.

Det var i våras som en lantbrukare på södra Gotland upptäckte att korna blev sjuka och dog. Distriktsveterinären och Statens veterinärmedicinska anstalt började då utreda vad det kunde bero på och det kom fram att djuren fått majsensilage från en ny silo där grönt mögel upptäckts på ytan.

Lantbrukaren hade, visade det sig, som brukligt är, tagit bort det övre lagret av fodret innan han gav det till djuren. Men den här gången hade mögelsvamparna hunnit bilda ett gift som spritt sig i fodret. Det handlar om mykofenolsyra som faktiskt kan användas som penicillin till människor, men som i stor dos slår ut immunförsvaret och ger hög feber och gör att djuren kan få lunginfektioner.

Distriktsveterinär Christina Hoyle berättar att korna fick hög feber och började dregla.

Det här har inte hittats i Sverige tidigare och troligtvis kommer det här att sättas ihop med fynd i andra länder för att ge mer kunskap.

Det är viktigt att hålla hög hygien i majsensileringen och täcka över noga, poängterar Christina Hoyle.