Kalk från Nordkalk ska rena avgaser från fartyg

När EU:s svaveldirektiv med hårdare miljökrav på fartyg i Östersjön införs 2015 får det finnas högst 0,1 procent svavel i fartygsbränslet. Annars måste avgaserna renas, vilket ett tyskt rederi ska göra.

EU:s svaveldirektiv gäller även Nordsjön och Engelska kanalen. Tyska Rörd Braren ska börja använda svavelrening med kalk på två fartyg som transporterar celulosa från Sverige till Mellaneuropa.

Kalken de använder kommer från Nordkalk, skriver Nordkalk i ett pressmeddelande. Reningen gör att fartygen kan köra på billigare olja med mer svavel utan att släppa ut för mycket svavel med avgaserna.